Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor werkstress

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor werkstress


Recent onderzoek van het RIVM en TNO (26 maart 2024) wijst op toenemende stress onder werkenden door maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld vergrijzing, meer mantelzorg en hybride werken. Als werkstress langdurig hoog is kan dit leiden tot verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Hier zijn de belangrijkste trends die uit het onderzoek naar voren komen:

  1. De vergrijzende beroepsbevolking: het aantal oudere werkenden neemt toe wat kan leiden tot nieuwe uitdagingen op het gebied van werkbelasting en zorgverantwoordelijkheden.

  2. Het combineren van werk en mantelzorg: werkenden zullen steeds vaker te maken krijgen met de balans tussen werkverplichtingen en zorgtaken. Dit kan extra druk op de werknemer veroorzaken.

  3. Tekorten op de arbeidsmarkt: de groeiende kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan leiden tot hogere werkdruk en stress onder werkenden.

  4. Flexibele contracten: werknemers met flexibele contracten kunnen een gebrek aan sociale ondersteuning ervaren wat hun welzijn en stressniveau kan beïnvloeden.

  5. Werk voor online platforms, zoals Uber of Thuisbezorgd: het opkomende fenomeen van werk via digitale platforms kan nieuwe vormen van stress met zich meebrengen zoals onzekerheid en gebrek aan stabiliteit.

  6. Artificiële intelligentie: de integratie van AI op de werkplek kan zowel kansen als uitdagingen bieden, zoals toenemende automatisering en veranderingen in taken en verantwoordelijkheden.

  7. Hybride werken: de combinatie van thuiswerken en werken op kantoor kan leiden tot nieuwe uitdagingen op het gebied van communicatie, samenwerking en het behouden van een gezonde werk-privébalans.

  8. Ervaren van prestatiedruk: werkenden kunnen zich onder druk voelen staan om te presteren, wat kan leiden tot hogere stressniveaus en verminderd welzijn.


Bron: https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/03/maatschappelijke-ontwikkelingen-stress/

Deze ontwikkelingen kunnen verschillende aspecten van werkstress beïnvloeden zoals werkdruk en ondersteuning van collega's. Het is belangrijk om deze trends te begrijpen en samen te werken aan oplossingen om werkstress te verminderen en een gezonde werkomgeving te creëren.

Wil je inzicht in de vitaliteit, bevlogenheid, welzijn, werkgeluk en de prestaties van jouw team? En regie houden op onverhoopt verzuim of verloop van personeel? Wij kunnen je helpen bij het ontwikkelen van beleid om deze uitdagingen aan te pakken.

Vraag dan nu de gratis whitepaper 'VitaliTrend®' aan als je aan de slag wil met goed werkgeverschap. Klik HIER voor de gratis whitepaper.

Over de schrijver
Reactie plaatsen