Creëer een omgeving voor gelukkige en gezonde medewerkers

‘Het doel bij vitale en wendbare organisaties is niet om iedereen even krachtig te maken, maar om iedereen zo krachtig mogelijk te maken’. Wat kan jouw organisatie doen om medewerkers te stimuleren duurzaam inzetbaar te zijn? Hoe kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en met plezier naar hun werk komen? Welke omgeving biedt gelukkige, gezonde en gedreven medewerkers die wendbaar zijn?

Werkwijze en coachstijl

Met onze 20 jaar ervaring op het gebied van talent-, team- en organisatieontwikkeling weten wij feilloos te herkennen waar het in organisaties lekker loopt én waar het mis gaat. Vanuit waarderend perspectief kijken we wat er goed gaat, waar je meer van wilt hebben, maar ook welke interventie er gevraagd wordt.

We zijn doelgericht, omdat we willen dat onze inzichten en oplossingen aantoonbare resultaten opleveren. Onze advies, trainings- en coachstijl is niet frontaal, maar flankerend. We gaan uit van gelijkwaardigheid en creëren een veilige setting van waaruit we werken aan gedragsverandering. Om de samenwerking en slagkracht binnen organisaties te verbeteren maken we gebruik van verschillende, wetenschappelijk gebaseerde methoden. Gericht op impact, transformatie en groei naar the next level.

Meer weten? Leer de broers beter kennen!

Ons aanbod

Dagelijks zien we dat steeds meer organisaties serieus en succesvol aan de slag gaan met vitaliteit, werkgeluk, talentontwikkeling, zelfsturing en duurzaamheid.
Met een nieuwe manier van organiseren die een beroep doet op de fundamentele basisbehoeften, drijfveren en talenten van de medewerkers.

Door het op een andere wijze inrichten van de werkomgeving, het spreiden van bevoegdheden en slim gebruik maken van de collectieve intelligentie wordt steeds meer een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van werknemers. Dit leidt tot  meer flow en bevlogenheid.

Optimaal Talent ondersteunt organisaties met organisatieadvies, training en ontwikkeling.

Tot ons aanbod behoren onder andere een Management Development Traject voor leidinggevenden, een talentprogramma voor medewerkers, strategische personeelsplanning en een wendbaarheidsapp. Tijdens het organisatietraject maken we gebruik van verschillende tools en (persoonlijkheids)testen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Wil je meer weten? Klik hieronder op de mogelijkheden.