Professionele begeleiding bij organisatieontwikkeling

In 10 stappen naar de next level 

Wat kan jouw organisatie doen om medewerkers te stimuleren duurzaam inzetbaar te zijn? Hoe kunnen medewerkers het beste uit zichzelf en voor de organisatie halen en gezond met plezier naar hun werk komen? 

Optimaal Talent is al vanaf 2001 een specialist in organisatieontwikkeling. Met een aanpak die gericht is op de wensen en behoeften van het organisaties en teams, zijn we in staat om teams aantoonbaar beter te laten samenwerken en presteren.

Samen kom je verder.
Als organisatiecoach helpen wij het bedrijfsleven en de overheid bij: MD-trajecten

young talentprogramma’s

signalering van uitval, verloop, afnemende wendbaarheid, werkgeluk en vitaliteit met de door ons ontwikkelde VitaliTrend®

vastgelopen teams om weer met elkaar op één lijn te komen door de onderlinge samenwerking te verbeteren 

Samen kom je verder.
Als organisatiecoach helpen wij het bedrijfsleven en de overheid bij: 

MD-trajecten

young talentprogramma’s

signalering van uitval, verloop, afnemende wendbaarheid, werkgeluk en vitaliteit met de door ons ontwikkelde MOODTREND-scan®

vastgelopen teams om weer met elkaar op één lijn te komen door de onderlinge samenwerking te verbeteren 

goed functionerende teams om nog beter te worden, een stip op de horizon te kunnen en willen zetten én deze te realiseren

meer te halen uit het talent van hun werknemers, hun

persoonlijke effectiviteit te verbeteren waardoor meer duurzame inzetbaarheid wordt verkregen

inzetten van het talent van de werknemers zorgt voor meer werkgeluk en daardoor minder verloop en ziekmeldingen

assessments en coachspreekuren (DISC/Insights, integrale wendbaarheid en sterke punten)

Over Optimaal Talent

We zijn vanaf 2001 actief als teamcoach en trainer. We hebben zes coach- en managementboeken over leiderschap en teams geschreven en onze eigen tools en methoden ontwikkeld. Met onze ervaring op het gebied van teams en organisaties weten wij feilloos te herkennen waar het lekker loopt én waar het mis gaat. Doorhebben wat het team moet koesteren, maar ook welke interventie er gevraagd wordt. We werken in een periode van een aantal maanden toe naar aantoonbare verandering en verbetering.


We zijn doelgericht, omdat we willen dat onze inzichten en oplossingen aantoonbare resultaten opleveren. Onze advies, trainings- en coachstijl is niet frontaal, maar flankerend. We gaan uit van gelijkwaardigheid en creëren een veilige setting van waaruit we werken aan gedragsverandering. Om de samenwerking en slagkracht binnen teams en organisaties te verbeteren maken we gebruik van verschillende wetenschappelijk gebaseerde methoden. Gericht op impact, transformatie en groei naar the next level.


De trainers en coaches van Optimaal Talent zijn gecertificeerd en/of aangesloten bij beroeps- en brancheorganisaties zoals NOBCO, CRKBO, Coachfinder, EMCC en VESB.

null

Wietske van der Knaap
 HR Advisor Robeco

“Viktor en Stephen hebben een enthousiaste werkwijze en weten gezamenlijk een ontspannen sfeer neer te zetten, waarin alle ruimte is voor eigen inbreng en om inhoudelijk op het thema in te gaan. Ze passen het programma van de dag moeiteloos aan op de behoefte van de groep en weten door de dag heen allerlei tools en theorieën voor coaching aan te reiken.” 


Wil je jouw team of organisatie naar de next level brengen?

Feedback: handvatten en technieken voor constructief feedback geven en ontvangen en geweldloos communiceren

Terugkerende patronen bij teams doorbreken


Meer begrip voor elkaars drijfveren en behoeften


Inzicht in elkaars talenten en kwaliteiten en ideale teamsamenstelling 

Meer onderlinge verbondenheid en teamvolwassenheidDe ideale teamrollen samenstellen op wat er nodig is
Individuele maatwerkafspraken (jobcrafting), waardoor de baan voor medewerkers aansluit op hun talenten en behoeften


Inzicht in drijfveren, talenten, gedragsvoorkeur, menstype, communicatiestijlen, denkwijzen, waarden, wisselwerking en dynamiek binnen het team

Vaardigheden en tools voor het effectief omgaan met werkdrukVitaliteit: mentaal en fysiek fit en toekomstbestendig blijven door het geven van handvatten voor bevlogenheid en stress- en burn out-preventie

null

Feedback: handvatten en technieken voor constructief feedback geven en ontvangen en geweldloos communiceren.


null

Terugkerende patronen bij teams doorbreken.


null

Meer begrip voor elkaars drijfveren en behoeften


null

Inzicht in elkaars talenten en kwaliteiten en ideale teamsamenstelling 


null

Meer onderlinge verbondenheid en teamvolwassenheid


null

De ideale teamrollen samenstellen op wat er nodig is


null

Individuele maatwerkafspraken (jobcrafting), waardoor de baan voor medewerkers aansluit op hun talenten en behoeften


null

Inzicht in drijfveren, talenten, gedragsvoorkeur, menstype, communicatiestijlen, denkwijzen, waarden, wisselwerking en dynamiek binnen het team


null

Vaardigheden en tools voor het effectief omgaan met werkdruk


null

Vitaliteit: mentaal en fysiek fit en toekomstbestendig blijven door het geven van handvatten voor bevlogenheid en stress- en burn out-preventie

null

Thijmen Groen
training & educationmanager Technogym

“De sfeer, de afwisseling en de praktijkoefeningen waren steengoed”


Het proces


Plan een intakegesprek.


Verdere kennismaking en oriëntatie 
Tijdens het intakegesprek wordt bekeken wat de ontwikkelbehoefte van de organisatie is, waar accenten gelegd kunnen worden en hoe een aanpak en investering eruit zien.

Debriefing en definitieve aanpak voor een organisatie-ontwikkeltraject en vervolgstappen.

Voorbereiding en intake gesprekken met leidinggevenden en/of werknemers aan de hand van een persoonlijkheid- of talentscan.

Optioneel: maken e-learning module(s) gericht op Talent, Team of Leiderschap (persoonlijk en/of coachend).

Uitvoering meerdaagse trainingen en terugkomdagdeel.

Tussentijdse evaluatie, overleg en afstemming.

Optioneel: offline en/of online groeps- Q&A-coaching facultatief 

Evaluatie op inhoud, proces-samenwerking en resultaat/effect via nameting.

null

Petra van den Enden
Manager Interne Communicatie Eneco

“Met het team gaat het echt heel goed. Goede sfeer, met de goede dingen bezig, goede samenwerking. Echt te danken aan de goede teamsessies die we met Stephen en met elkaar hebben gehad.”

Veelgestelde vragen over teamcoaching

Wat is de teamgrootte?

Voor teamtrajecten hanteren wij geen minimum of maximum aantal. Vanaf 12 personen zetten we doorgaans in overleg twee begeleiders op een team. In overleg bepalen we de groepsgrootte.

We hebben eerder al organisatietrajecten gedaan, waarom nu wel succesvol?

We zien dat onze specifieke werkwijze, begeleiding en interventies gemiddeld 25% verbetering geven aan teamvolwassenheid bij de succesfactoren en teampijlers planvorming, talentbenutting, sfeer en resultaten.

Er zijn al zoveel aanbieders van organisatie- en teamcoaching waarom zou ik bij jullie afnemen?

We hebben sinds 2001 al honderden teams op alle niveaus begeleid en onze eigen tools en methodieken ontwikkeld. We schreven reeds zes coach- en managementboeken over dit onderwerp. Onze begeleiding van individuele- en teamtrajecten worden gemiddeld met een 9,2 beoordeeld!

Hoe weet ik zeker dat het op maat is?

De effectiviteit van onze eerdere trajecten is gebleken in de planmatige aanpak van de 10 processtappen. We werken bij onze teamtrajecten doorgaans met een objectieve 0-meting en 1-meting. Zo ziet het team direct bij de aanvang welke stappen gemaakt kunnen worden en later welke vooruitgang geboekt is.

Zijn jullie flexibel hoe een teamtraject ingevuld kan worden?

De teamtraining wordt live en incompany gegeven, maar kan in geval van een pandemie of op verzoek ook online verzorgd worden.

Klaar voor de next level?