Alleen ga je sneller,maar samen komje verder.

Samen kom je verder. Dat is waarom wij houden van teams. Waar mensen samenwerken worden resultaten behaald die alleen nooit behaald zouden kunnen worden. Samenwerken brengt jezelf en de organisatie verder. Maar werken met een team kan ook een uitdaging zijn.

Hoe zorg je dat er efficiënt wordt samengewerkt, doelstellingen worden behaald en teamleden excelleren in hun rol? Hoe beïnvloed je de cultuur, blijf je met elkaar wendbaar en toekomstbestendig, verlaag je de werkdruk en zorg je dat verloop of verzuim afneemt? Wij geloven dat teams succesvol kunnen zijn en maximaal rendement kunnen opleveren. Je moet alleen weten hóe!

Werkwijze en coachstijl

Met onze 20 jaar ervaring op het gebied van teams en organisaties weten wij feilloos te herkennen waar het lekker loopt én waar het mis gaat. Door hebben wat het team kan koesteren, maar ook welke interventie er gevraagd wordt. Wij werken in een periode van een aantal maanden toe naar aantoonbare verandering en verbetering. We zijn doelgericht, omdat we willen dat onze inzichten en oplossingen aantoonbare resultaten oplevert.

Onze coachstijl is niet frontaal, maar flankerend. We gaan uit van gelijkwaardigheid en creëren een veilige setting van waaruit we werken aan gedragsverandering. Om de samenwerking binnen teams te verbeteren maken we gebruik van verschillende, wetenschappelijk gebaseerde methoden. Gericht op impact en groei naar de next level.

Meer weten? Leer de broers beter kennen!

Ons aanbod

Het is belangrijk om te weten wat zich afspeelt binnen een team, om inzicht te krijgen in terugkerende patronen en groepsdynamica. Vaak speelt er van alles waardoor het team niet optimaal kan presteren. Door het trainen van je team op verschillende vaardigheden haal je meer uit het team als collectief. Teamtraining wordt voornamelijk ‘live’ en incompany gegeven.

We werken bij onze teamtrajecten met een objectieve 0-meting en 1-meting. Zo ziet het team direct bij de aanvang welke stappen gemaakt kunnen worden en later welke vooruitgang geboekt is. We zien dat onze begeleiding en interventies gemiddeld 25% verbetering geven aan teamvolwassenheid bij de succesfactoren en teampijlers planvorming, talentbenutting, sfeer en resultaten.

Wil je meer weten? Klik hieronder op het Programma Wendbare teams.