Subsidies

Vanuit het Rijk worden er diverse subsidies beschikbaar gesteld.

Denk hierbij aan:

SLIM-subsidie:
Via een opleidingsplan, loopbaanadviezen en het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, wordt de leercultuur binnen een bedrijf versterkt.

ESF-subsidie:
Verhogen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door het inhuren van een externe adviseur

NL Leert Door*:
Met hulp van een loopbaancoach gaan werkenden en werkzoekenden zich (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt

45+ ontwikkeladvies*:
Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers

*gesloten

Optimaal Talent heeft de kennis en ervaring in huis om succesvol subsidie aan te vragen. In vrijwel alle gevallen is de door ons aangevraagde subsidie toegekend.